Odliczenie darowizny

Odliczenie darowizny

Przekazując darowiznę na naszą Fundację możesz pomniejszyć podatek dochodowy przy rozliczeniu.

Podstawy prawne.

W zeznaniu za 2016 r. podatnik ma prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego. Odliczenia dokonać można na rzecz organizacji, na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, lub przez organizacje równoważne określone w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Odliczenia dokonuje się wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Szczegóły wszelkich odliczeń umieszcza się w załączniku PIT-O. Podać należy:

  • kwotę przekazanej darowizny,

  • kwotę dokonanego odliczenia oraz

  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Podatnik darowizny pieniężnej dokonuje na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny (pisemna lub notarialna umowa darowizny).

 logo fundacja

Osoby prawne

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4).
Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach.
Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam realizować nasze cele statutowe.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Pomoc dla - ULI MARCZAK - Ula nie stoi i nie chodzi!

Pomoc dla - JAKUBA MASTALERZA - Jakub cierpi na przepuklinę opono-rdzeniową!

 

PLIKI DO POBRANIA