Pomoc Prawna

 logo biza

Pomoc prawna

Pomoc o charakterze porady w zakresie sposobu postępowania w sprawie będącej jej przedmiotem, może być świadczona każdemu uczestnikowi ruchu drogowego na terenie całej Polski.


Bezpłatnie możesz uzyskać poradę prawną i podjąć decyzję o dalszych krokach.

Prześlij nam kopie dokumentów:

- Medycznych

- ZUS

- Policyjnych

- Oświadczenia świadków

- Zdjęcia

- oraz inne posiadane przez Ciebie

- opis sytuacji (zdarzenia-wypadku)

- informacje na temat dotychczasowych działań i ich efektów

 

Po otrzymaniu dokumentów skontaktujemy się z prawnikiem, który je przeanalizuje i przekażemy Państwu jego opinię.


Decyzja o dalszych krokach, będzie należeć do Państwa.