Rada Programowa Fundacji

logo fundacji

strona w budowie

Strona w budowie - zapraszamy ...

 

 

 

 

 

 

 

Środa Jerzy - Dyr. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Jasiński Krzysztof - z-ca burmistrza UMiG Końskie

ks. Jacek Maroszek

 

Koordynator ds. Profilaktyki Bezpieczeństwa

 

 

 

 

Sekcja medyczna

 

Lek. dr n. med. Brola Waldemar - specjalista neurolog

Lek. dr n. med. Lipiec Lech - specjalista chirurg - urolog

Lek. med. Struzik Cezary - specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

Lek. med. Nowak Krzysztof - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Lek. med. Chmielnicki Jarosław - specjalista chorób wewnętrznych

 

 

Sekcja prawna

 

Nowak Wioleta - notariusz

Fertak Michał - adwokat

Woźniak Kacper - adwokat

Bańbura Tomasz - adwokat

Morawski Kamil - adwokat

 

 

Sekcja przedsiębiorczo - biznesowa

 

Saługa Zbigniew

Środa Ewa

Wiaderny Dariusz

 

 

Sekcja wielozadaniowa:

 Michał Przybylski - Trener KSSPR w Końskich

Śliwak Przemysław - informatyk

 

 

STATUT FUNDACJIlogo biza

 

FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH

 

BIZA – Pokonaj Zły Los ”

 

§ 25

 

  1. Zarząd może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli świata kultury, sztuki, nauki, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków oraz innych organizacji i instytucji.

  2. Rada Programowa wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, które je reprezentuje pomiędzy posiedzeniami.

  3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Fundatora albo Prezesa Zarządu.

  4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Programowej uchwalony przez Radę.

  5. Za udział w posiedzeniach członkom Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów w kwotach określonych ryczałtowo przez Zarząd.