Sponsorzy Fundacji

logo fundacja

STATUT FUNDACJI
FUNDACJA POMOCY OFIAROM WYPADKÓW LOSOWYCH
„ BIZA – Pokonaj Zły Los ”

logo kancelaria 

§ 13

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej
lub łącznej) w wysokości co najmniej 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) mogą uzyskać tytuł
SPONSORA FUNDACJI, oraz mogą zostać powołane do członkostwa w Radzie Fundacji.

 

pełny statut fundacji dostępny w biurze