AKTUALNOŚCI

Podstawa prawna i cele fundacji - początek

logo fundacji

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, z dn. 9 - 11 - 2012 roku, złożonego wcześniej wniosku Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Losowych "BIZA POKONAJ ZŁY LOS" uzyskała pozytywną opinie.